Login Form  

   

ເຂດ ເລືອກຕັ້ງທີ 01 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 24 ທ່ານ
ເລືອກເອົາ 17 ທ່ານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີ 17 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ
2. ທ່ານ ຣສ. ດຣ. ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ
3. ທ່ານ ຮສ. ດຣ. ນາງ ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ
4. ທ່ານ ດຣ. ນາງ ພອນເພັດ ບຸບຜາ
5. ທ່ານ ດຣ. ນາງ ບົວຄຳ ທິບພະວົງ
6. ທ່ານ ອານຸພາບ ຕຸລາລົມ
7. ທ່ານ ຣສ. ດຣ. ພຸດ ສີມມາລາວົງ
8. ທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ
9. ທ່ານ ນາງ ຄໍາຟອງ ພູມວົງໄຊ
10. ທ່ານ ບຸນທອງ ພົມມະຈັນ
11. ທ່ານ ພັນໂທ ບົວເງິນ ຫົງໄຂຄຳ
12. ທ່ານ ປຣະຈິດ ໄຊຍະວົງ
13. ທ່ານ ນາງ ເກດມະນີ ບັນດາສັກ
14. ທ່ານ ຄຳເຜີຍ ວົງສາຄຳຜຸຍ
15. ທ່ານ ນາງ ສົມຈັນ ສິງທະບຸດ
16. ທ່ານ ບົວເກດ ພົມມະຈັນ
17. ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ


01
ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ

  2
ທ່ານ ອານຸພາບ ຕຸລາລົມ

  3
ທ່ານ ຣສ. ດຣ. ທອງສະລິດ
ມັງໜໍ່ເມກ

  4
ທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ

  5
ທ່ານ ດຣ. ນາງ ບົວຄຳ ທິບພະວົງ

 

  6

ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ຂຸນສີ

  7
ທ່ານ ບຸນທອງ ພົມມະຈັນ

  8
ທ່ານ ນາງ ຄໍາຟອງ ພູມວົງໄຊ

  9

ທ່ານ ຊົງເລົ່າ ຢົງນູ

  10

ທ່ານ ດຣ. ນາງ ພອນເພັດ ບຸບຜາ

  11

ທ່ານ ຣສ. ດຣ. ພຸດ ສີມມາລາວົງ

  12


 ທ່ານ ນາງ ຄຳໄພ ລັດສະໜີ

 

  13

ທ່ານ ຮສ. ດຣ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ

  14

ທ່ານ ພັນໂທ ບົວເງິນ ຫົງໄຂຄຳ

  15

ທ່ານ ນາງ ດຳດວນ ຈັນທະວົງ

  16


 ທ່ານ ຄຳເຜີຍ ວົງສາຄຳຜຸຍ

 

  17

ທ່ານ ປຣະຈິດ ໄຊຍະວົງ

  18


 ທ່ານ ແກ່ນຄຳ ຫົດທິລາດ

  19

ທ່ານ ນາງ ສົມຈັນ ສິງທະບຸດ

  20

ທ່ານ ບົວເກດ ພົມມະຈັນ

 

  21

ທ່ານ ຄຳແກ່ນ ສີຊົມພູ

  22


 ທ່ານ ນາງ ເກດມະນີ ບັນດາສັກ

  23

ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ

  24


ທ່ານ ສີສຸພັນ ໄຊປັນຍາ

 

   
© Laos News Agency