Login Form  

   

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ​ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 09 ທ່ານ
 ເລືອກເອົາ 06 ທ່ານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີ 06 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ດຣ. ສຸວັນນີ ໄຊຊະນະ
2. ທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ
3. ທ່ານ ນາງ ສີໄຄ ສີປະເສີດ
4. ທ່ານ ພັນໂທ ຄຳສາຍ ພັນດານຸວົງ
5. ທ່ານ ດຣ. ລີເບີ ລີບົວປາວ
6. ທ່ານ ລົມ ແພງສຸກ

 

1

ທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ

 

 

2

ທ່ານ ດຣ. ສຸວັນນີ ໄຊຊະນະ

 

 

3

ທ່ານ ດຣ. ລີເບີ ລີບົວປາວ

 

 

4

ທ່ານ ນາງ ສີໄຄ ສີປະເສີດ

 

 

5

ທ່ານ ບຸນຄຳ ໄຊເຍ່ຍລໍ່ວື່

 

 

6

ທ່ານ ພັນໂທ ຄຳສາຍ ພັນດານຸວົງ

 

 

7

ທ່ານ ນາງ ຄຳປີວ ສີສົມບັດ

 

 

8

ທ່ານ ລົມ ແພງສຸກ

 

 

9

ທ່ານ ບົວພັນ ຈັນທະວີລຸນ

 

 

 

 

 

   
© Laos News Agency