Login Form  

   

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 05 ​ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 07 ທ່ານ
 ເລືອກເອົາ 05 ທ່ານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມີ 05 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ສົມລິດ ສີຜາວັນ
2. ທ່ານ ດຣ. ນາງ ຄຳຈອມພູ ສີລິທຳ
3. ທ່ານ ພັນໂທ ຫຸມແພງ ອິນທະຈັກ
4. ທ່ານ ເຄນທອງ ນວນທະສິງ
5. ທ່ານ ນາງ ບຸນພອນ ເຮືອງມະນີ

 

  1

 

ທ່ານ ສົມລິດ ສີຜາວັນ

 


  2

 

ທ່ານ ເຄນທອງ ນວນທະສິງ

 


  3

 

  ທ່ານ ດຣ. ນາງ ຄຳຈອມພູ ສີລິທຳ

 


  4


 ທ່ານ ພັນໂທ ຫຸມແພງ ອິນທະຈັກ

 


5

 

ທ່ານ ນາງ ບຸນພອນ ເຮືອງມະນີ

 


6

 

ທ່ານ ດົວປໍ ສົມປາວວ່າງ

 


7 

 

ທ່ານ ປທ. ຄຳເກິ່ງ ຜີວວັນນາ

 


   
© Laos News Agency