Login Form  

   

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ​ແຂວງຈຳປາສັກ ຈຳນວນຜູ້ສະໜັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 19 ທ່ານ
 ເລືອກເອົາ 14 ທ່ານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແຂວງຈຳປາສັກ ມີ 14 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ເມກສະຫວັນ ພົມພິທັກ
2. ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ
3. ທ່ານ ພົງສະເໜ່ ຍຸຕິທຳ
4. ທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ
5. ທ່ານ ນາງ ທັດສະດາພອນ ແສງສຸລິຍາ
6. ທ່ານ ຄຳສີ ປຽ່ງວໍລະວົງ
7. ທ່ານ ສາຍທອງ ໄຊຍະວົງ
8. ທ່ານ ດຣ. ສົມໄຊ ສີຫາຈັກ
9. ທ່ານ ນາງ ແສງສຸວັນ ຊຸຍພະສິດ
10. ທ່ານ ນາງ ທະວິໄສ ພະສະຖານ
11. ທ່ານ ສະບັນ ສະວະບຸດ
12. ທ່ານ ດຣ. ສຸກສະຫວັນ ວິໄລວົງ
13. ທ່ານ ຄຳໄຕ ແກ້ວດວງດີ
14. ທ່ານ ມະນີວົງ ແສນລາດ

 

 

1

ທ່ານ ເມກສະຫວັນ ພົມພິທັກ

 

 

2

ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ

 

 

3

ທ່ານ ພົງສະເໜ່ ຍຸຕິທຳ

 

 

4

ທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ

 

 

5

ທ່ານ ຄຳສີ ປຽ່ງວໍລະວົງ

 

 

6

ທ່ານ ນາງ ທັດສະດາພອນ ແສງສຸລິຍາ

 

 

7

ທ່ານ ສະບັນ ສະວະບຸດ

 

 

8

ທ່ານ ສາຍທອງ ໄຊຍະວົງ

 

 

9

ທ່ານ ນາງ ທະວິໄສ ພະສະຖານ

 

 

10

ທ່ານ ນາງ ແສງສຸວັນ ຊຸຍພະສິດ

 

 

11

ທ່ານ ມະນີວົງ ແສນລາດ

 

 

12

ທ່ານ ດຣ. ສົມໄຊ ສີຫາຈັກ

 

13

ທ່ານ ດຣ. ສຸກສະຫວັນ ວິໄລວົງ

 

 

14

ທ່ານ ດຣ. ວັນນະໄຊ ຊາດຕະກຸນ

 

 

15

ທ່ານ ຄຳໄຕ ແກ້ວດວງດີ

 

 

16

ທ່ານ ຄຳສິງ ສີທະນົງສັກ

 

 

17

ທ່ານ ນາງ ບຸນສຸວັນ ໂພໄຊຊະນະສັກ

 

 

18

ທ່ານ ພັນໂທ ກໍລະນີ ເທບໄກສອນ

 

 

19

ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ຈັນທິລາດ

 

 

 

   
© Laos News Agency