Login Form  

   

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 08 ​ແຂວງຫົວພັນຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 10 ທ່ານ
 ເລືອກເອົາ 07 ທ່ານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແຂວງຫົວພັນ ມີ 07 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ
2. ທ່ານ ຄຳວອນ ບຸນທະວົງ
3. ທ່ານ ນາງ ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ
4. ທ່ານ ພັນໂທ ແອ່ນ ອຸ່ນອານົງນຸດ
5. ທ່ານ ທັນຕາ ກອງຜາລີ
6. ທ່ານ ນາງ ສວຍເພັດ ທອງສົມບັດ
7. ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ເຍັຽປາວເຮີ

 

1

 

ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ

 

 

2

 

ທ່ານ ຄຳວອນ ບຸນທະວົງ

 

 

3

 

ທ່ານ ທັນຕາ ກອງຜາລີ

 

 

4

 

ທ່ານ ນາງ ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ

 

 

5

 

ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ເຍັຽປາວເຮີ

 

 

6

 

ທ່ານ ພອນສານ ວິໄລເມັ້ງ

 

 

7

 

ທ່ານ ພັນໂທ ແອ່ນ ອຸ່ນອານົງນຸດ

 

 

8

 

ທ່ານ ນາງ ສວຍເພັດ ທອງສົມບັດ

 

 

9

 

ທ່ານ ວິເຕັ່ງ ຈື່ໄມເຕັ່ງ

 

 

10

 

ທ່ານ ທອງສຸກ ສົມພາວັນ

 

 

 
   
© Laos News Agency