Login Form  

   

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 11 ທ່ານ
 ເລືອກເອົາ 08 ທ່ານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແຂວງຄຳມ່ວນ ມີ 08 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ດຣ. ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ
2. ທ່ານ ສົມໃຈ ເພັດສີນວນ
3. ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ
4. ທ່ານ ດຣ. ຄຳເພັດ ມະນີວົງ
5. ທ່ານ ນາງ ວຽງມະນີ ຈັນທະນະສິນ
6. ທ່ານ ທິບພະຈັນ ໂພໄຊ
7. ທ່ານ ບຸນປັນ ດວງລາຕີ
8. ທ່ານ ນາງ ອາລີ ບົວຈູມ

 

 

1

ທ່ານ ດຣ. ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ

 

 

2

ທ່ານ ສົມໃຈ ເພັດສີນວນ

 

 

3

ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ

 

 

4

ທ່ານ ນາງ ວຽງມະນີ ຈັນທະນະສິນ

 

5

ທ່ານ ດຣ. ຄຳເພັດ ມະນີວົງ

 

 

6

ທ່ານ ທິບພະຈັນ ໂພໄຊ

 

 

7

ທ່ານ ບຸນປັນ ດວງລາຕີ

 

 

8

ທ່ານ ນາງ ອາລີ ບົວຈູມ

 

 

9

ທ່ານ ພັນໂທ ຄຳສາຍ ເພັດນວນສີ

 

 

10

ທ່ານ ນາງ ແຕງອ່ອນ ລິນສົມພູ

 

 

11

ທ່ານ ສຸກກະເສີມ ອຸດອນ

 

 

   
© Laos News Agency