Login Form  

   

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 03 ​ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 07 ທ່ານ
 ເລືອກເອົາ 05 ທ່ານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ມີ 05 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ
2. ທ່ານ ກົງເພັດ ແກ້ວບົວພາ
3. ທ່ານ ໄຊພອນ ຄູນສີລິເຮືອງ
4. ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ແສງຍະວົງ
5. ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ພິລະຕ່ອມ


ເຂດ 03 1

 

ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ

 


ເຂດ 03 2

 

ທ່ານ ໄຊພອນ ຄຸນສິລິເຮືອງ

 


ເຂດ 03 3

 

ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ

 


ເຂດ 03 4

 

ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ແສງຍະວົງ

 


ເຂດ 03 5

 

ທ່ານ ກົງເພັດ ແກ້ວບົວພາ

 


ເຂດ 03 6

 

ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ພິລະຕ່ອມ

 


ເຂດ 03 7

 

ທ່ານ ວັນທາ ພົມວິໄລ

 

   
© Laos News Agency