Login Form  

   

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 06 ​ແຂວງຫລວງພະບາງ ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 15 ທ່ານ
 ເລືອກເອົາ 10 ທ່ານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແຂວງຫລວງພະບາງ ມີ 10 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້
2. ທ່ານ ດຣ. ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ
3. ທ່ານ ສາຍທະໜອນ ຄົມທະວົງ
4. ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ລຽນປະດິດ
5. ທ່ານ ບຸນສົມ ຄຸນມະນີ
6. ທ່ານ ພັນໂທ ແປ້ນຄຳ ບຸດຈັນແພງ
7. ທ່ານ ນາງ ສີລິພອນ ສຸພັນທອງ
8. ທ່ານ ນາງ ວຽນວິໄລ ດີລະພັນ
9. ທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ
10. ທ່ານ ດຣ. ທອງຈັນ ມະນີໄຊ


  01

ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້

 


  02

ທ່ານ ສາຍທະໜອນ ຄົມທະວົງ

 


03 

ທ່ານ ດຣ. ທອງຈັນ ມະນີໄຊ

 


  04

ທ່ານ ດຣ. ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ

 


  05

ທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ

 


06 

ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ລຽນປະດິດ

 


07 

ທ່ານ ຫຸມພັນ ທຳມຸງຄຸນ

 


08 

ທ່ານ ນາງ ວຽນວິໄລ ດີລະພັນ

 


  09

ທ່ານ ບຸນສົມ ຄຸນມະນີ

 


10 

ທ່ານ ນາງ ສີລິພອນ ສຸພັນທອງ

 


11 

ທ່ານ ບຸນເລື່ອມ ມະນີວົງ

 


12 

ທ່ານ ໄຊເຍຍເຊັ່ງ ທ່າວ

 


13 

ທ່ານ ແສງຈັນ ໄຊຍະວົງ

 


  14

ທ່ານ ພັນໂທ ແປ້ນຄຳ ບຸດຈັນແພ


  15

ທ່ານ ຊາຍສະຫວັນ ຈັນມານິດ

 


 

   
© Laos News Agency