Login Form  

   

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 04 ​ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 10 ທ່ານ
ເລືອກເອົາ 07 ທ່ານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີ 07 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ປ້ານ ນ້ອຍມະນີ
2. ທ່ານ ນາງ ສົມຈັນ ຈິດວົງເດືອນ
3. ທ່ານ ນາງ ຄຳພອນ ພິມມະຈັນ
4. ທ່ານ ດຣ. ວົງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ
5. ທ່ານ ບຸນລອດ ອ່ອນພະຈັນ
6. ທ່ານ ຄຳສະພອນ ໄຊຍະວົງ
7. ທ່ານ ພັນເອກ ຄຳຜອງ ວິຈິດ


01

 

ທ່ານ ປ້ານ ນ້ອຍມະນີ

 


02

 

ທ່ານ ບຸນລອດ ອ່ອນພະຈັນ

 


03

 

ທ່ານ ຄຳຊາວ ໄກຊົງ

 


04

 

 ທ່ານ ນາງ ສົມຈັນ ຈິດວົງເດືອນ

 


05

 

ທ່ານ ນາງ ຄຳພອນ ພິມມະຈັນ

 


06

 

ທ່ານ ຄຳສິງ ໄຊສົມແພງ

 


07

 

ທ່ານ ພັນເອກ ຄຳຜອງ ວິຈິດ

 


08

 

ທ່ານ ດຣ. ວົງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ

 


09

 

ທ່ານ ຄຳສະພອນ ໄຊຍະວົງ

 


10

 

ທ່ານ ນາງ ໄມພອນ ສີລິວົງ

 

 

 

   
© Laos News Agency