Login Form  

   

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ​ແຂວງໄຊສົມບູນ ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 07 ທ່ານ
 ເລືອກເອົາ 05 ທ່ານ

 

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແຂວງໄຊສົມບູນ ມີ 05 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ດຣ. ຄຳຈັນ ໂສຕາປະເສີດ
2. ທ່ານ ບຸນສຸກ ຈອມວິສານ
3. ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ ພູມີ ວັນດີໄຊ
4. ທ່ານ ຄຳແດງ ສີລາວົງ
5. ທ່ານ ພັນໂທ ວິໄຊ ທໍ່ເພຍຫລວງ

 

1

ທ່ານ ບຸນສຸກ ຈອມວິສານ

 

 

2

ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ ພູມີ ວັນດີໄຊ

 

 

3

ທ່ານ ພັນໂທ ວິໄຊ ທໍ່ເພຍຫລວງ

 

 

4

ທ່ານ ດຣ. ຄຳຈັນ ໂສຕາປະເສີດ

 

 

5

ທ່ານ ຄຳແດງ ສີລາວົງ

 

 

6

ທ່ານ ສັງຄົມ ສູນດາລາ

 

 

7

ທ່ານ ດົວຊົ່ງ ໜື່ນສົມພູ

 

 

   
© Laos News Agency