Login Form  

   

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ​ແຂວງສາລະວັນຈຳນວນຜູ້ສະໜັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 11 ທ່ານ 
ເລືອກເອົາ 08 ທ່ານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແຂວງສາລະວັນ ມີ 08 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ບຸນທຽມ ພົມມະສະຖິດ
2. ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ
3. ທ່ານ ສົມເລັດ ຈຸລະມະນີ
4. ທ່ານ ນາງ ສູນໄຖ ໄຊຍະແສງ
5. ທ່ານ ທອງດີ ຈັນທະວົງ
6. ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ລາຊະມຸນຕີ
7. ທ່ານ ສາຍສະໜອນ ອິນທິເສນ
8. ທ່ານ ບຸນປອນ ສີສຸລາດ

 

 

1

ທ່ານ ບຸນທຽມ ພົມມະສະຖິດ

 

 

2

ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ

 

 

3

ທ່ານ ບຸນປອນ ສີສຸລາດ

 

 

4

ທ່ານ ສົມເລັດ ຈຸລະມະນີ

 

 

5

ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ລາຊະມຸນຕີ

 

 

6

ທ່ານ ນາງ ສູນໄຖ ໄຊຍະແສງ

 

 

7

ທ່ານ ສາຍສະໜອນ ອິນທິເສນ

 

 

8

ທ່ານ ທອງດີ ຈັນທະວົງ

 

 

9

ທ່ານ ພັນໂທ ສີເສີດ ສອນດາລາ

 

 

10

ທ່ານ ສົມສັກ ທົງຄຳຫານ

 

 

11

ທ່ານ ມະໄລວອນ ສີປະເສີດ

 

 

   
© Laos News Agency