Login Form  

   

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ​ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈຳນວນຜູ້ສະໜັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 26 ທ່ານ 
ເລືອກເອົາ 19 ທ່ານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີ 19 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ພົນໂທ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ
2. ທ່ານ ສຈ.ດຣ ເອກສະຫວ່າງ ວົງວິຈິດ
3. ທ່ານ ດຣ. ຄຳເຜີຍ ຜັນທະຈອນ
4. ທ່ານ ດຣ. ບຸນຂວາງ ຄຳບຸນເຮືອງ
5. ທ່ານ ດຣ. ສຸວັນເພັງ ບຸບຜານຸວົງ
6. ທ່ານ ດຣ. ເກດແກ້ວ ສີຫາລາດ
7. ທ່ານ ດຣ. ສຸກສະຫວັນ ໄຊສົມບັດ
8. ທ່ານ ຈັນສອນ ແສນບຸດຕະລາດ
9. ທ່ານ ຄຳຜັນ ຄູນສະຫວັນ
10. ທ່ານ ດຣ. ບຸນລ້ວນ ວົງຈັນທີ
11. ທ່ານ ພັນໂທ ສົມພອນ ສຸດທິສົມບັດ
12. ທ່ານ ນາງ ພາວັນ ບົວຫຼວງລາດ
13. ທ່ານ ສົມເພັດ ອິນທະທິລາດ
14. ທ່ານ ບຸນເຕັມ ຊວງສາຍະວົງ
15. ທ່ານ ນາງ ໄຊຊົມຊື່ນ ໂພທິສານ
16. ທ່ານ ຫວັນຄຳ ອິນທິຈັກ
17. ທ່ານ ສັນຍາ ປຣະເສີດ
18. ທ່ານ ນາງ ຄຳເພັງ ວິໄລທອງ
19. ທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະຈັນ

 

 

1

ທ່ານພົນໂທ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ

 

 

2

ທ່ານ ສຈ.ດຣ ເອກສະຫວ່າງ ວົງວິຈິດ

 

 

3

ທ່ານ ດຣ. ຄຳເຜີຍ ຜັນທະຈອນ

 

 

4

ທ່ານ ດຣ. ສຸວັນເພັງ ບຸບຜານຸວົງ

 

 

5ທ່ານ ຄຳຜັນ ຄູນສະຫວັນ

 

  6 ທ່ານ ດຣ. ເກດແກ້ວ ສີຫາລາດ

 

 

7 ທ່ານ ນາງ ພາວັນ ບົວຫຼວງລາດ

 

 

8 ທ່ານ ດຣ. ບຸນຂວາງ ຄຳບຸນເຮືອງ

 

 

 

9

ທ່ານ ສັນຍາ ປຣະເສີດ

 

 

10ທ່ານ ຈັນສອນ ແສນບຸດຕະລາດ

 

 

11ທ່ານ ຫວັນຄຳ ອິນທິຈັກ

 

 

12ທ່ານ ດຣ. ບຸນລ້ວນ ວົງຈັນທີ

 

 

 

13 ທ່ານ ສົມເພັດ ອິນທະທິລາດ

 

 

14 ທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະຈັນ

 

 

15 ທ່ານ ບຸນເຕັມ ຊວງສາຍະວົງ

 

 

16 ທ່ານ ພູສະໄໝ ກິດຕິລາດ

 

 

17ທ່ານ ດຣ. ສຸກສະຫວັນ ໄຊສົມບັດ

 

 

18

ທ່ານ ທອງໃສ ອິນທິແສງ

 

 

19

ທ່ານ ພັນໂທ ສົມພອນ ສຸດທິສົມບັດ

 

 

20

ທ່ານ ນາງ ອໍລະວັນ ສາມາດມະນີວົງ

 

 

21

ທ່ານ ພັນເອກ ອິນໂຮມ ຈັນສີນາ

 

 

22

ທ່ານ ນາງ ມາໄລກີ ພະສຸວໍ

 

 

23

ທ່ານ ນາງ ຄຳເພັງ ວິໄລທອງ

 

 

24

ທ່ານ ນາງ ໄຊຊົມຊື່ນ ໂພທິສານ

 

 

25

ທ່ານ ອຸໄພວັນ ໄຊຍະວົງ

 

 

26

ທ່ານ ຄຳຜຸຍ ພົນເສນາ

 

 

 

   
© Laos News Agency