Login Form  

   

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 07 ​ແຂວງໄຊຍະບູລີຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 12 ທ່ານ
 ເລືອກເອົາ 08 ທ່ານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີ 08 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ດຣ. ສົມລິດ ເປືອກແກ້ວ
2. ທ່ານ ພັນເອກ ຄຳສຸກ ວີອິນທະວົງ
3. ທ່ານ ນາງ ບົວພັນ ລີໄກຢາ
4. ທ່ານ ນາງ ອິດມະນີ ຈັນທະຄູນ
5. ທ່ານ ອ້ວນ ພົມມະຈັກ
6. ທ່ານ ບຸນໄທ ສີເທບ
7. ທ່ານ ຈັດຕະວາ ແກ້ວຄຳເພັດ
8. ທ່ານ ເພັກ ອ່ອນດາວົງ

 

1 

ທ່ານ ດຣ. ສົມລິດ ເປືອກແກ້ວ

 

 

2 

ທ່ານ ນາງ ບົວພັນ ລີໄກຢາ

 

 

 3

ທ່ານ ພັນເອກ ຄຳສຸກ ວີອິນທະວົງ

 

 

4 

ທ່ານ ບຸນໄທ ສີເທບ

 

 

 5

ທ່ານ ນາງ ອິດມະນີ ຈັນທະຄູນ

 

 

6 

ທ່ານ ອ້ວນ ພົມມະຈັກ

 

 

 7

ທ່ານ ຈັດຕະວາ ແກ້ວຄຳເພັດ

 

 

 9

ທ່ານ ເພັກ ອ່ອນດາວົງ

 

 

9

ທ່ານ ສົມລິດ ພິລາບຸດ

 

 

10

ທ່ານ ວຽງ ຄຳຈັນ

 

 

11

ທ່ານ ສົມບັດ ຈະເລີນມີໄຊ

 

 

12

ທ່ານ ບຸນຍອງ ອາລີລັກ

 

   
© Laos News Agency