Login Form  

   

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ​ແຂວງວຽງຈັນ ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 13 ທ່ານ
 ເລືອກເອົາ 09 ທ່ານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແຂວງວຽງຈັນ ມີ 09 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ດຣ. ສົມພູ ດວງສະຫວັນ
2. ທ່ານ ນາງ ບົວວັນ ທຳມະວົງ
3. ທ່ານ ດຣ. ຫົງຄຳ ສຸວັນນະວົງ
4. ທ່ານ ບຸນເພັງ ສາຍນໍລະດີ
5. ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ ຄຳຜາງ ກອງແສງຈັນ
6. ທ່ານ ພັນເອກ ຄຳເຄນ ອຸດຕະມາ
7. ທ່ານ ສົມດີ ແກ້ວດາລາວິນ
8. ທ່ານ ນາງ ແຖວເງິນ ຊາມູນຕີ
9. ທ່ານ ຄຳບົງ ຄອນສະຫວັນ

 

 

1

ທ່ານ ດຣ. ສົມພູ ດວງສະຫວັນ

 

 

2

ທ່ານ ບຸນເພັງ ສາຍນໍລະດີ

 

 

3

ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ ຄຳຜາງ
ກອງແສງຈັນ

 

 

4

ທ່ານ ສົມດີ ແກ້ວດາລາວິນ

 

 

5

ທ່ານ ນາງ ບົວວັນ ທຳມະວົງ

 

 

6

ທ່ານ ພັນເອກ ຄຳເຄນ ອຸດຕະມາ

 

 

7

ທ່ານ ນາງ ແຖວເງິນ ຊາມູນຕີ

 

 

8

ທ່ານ ດຣ. ຫົງຄຳ ສຸວັນນະວົງ

 

 

9

ທ່ານ ຄຳບົງ ຄອນສະຫວັນ

 

 

10

ທ່ານ ວັນທອງ ສິດທິກຸນ

 

 

11

ທ່ານ ສົມສະນິດ ແສງທອງ

 

 

12

ທ່ານ ວົງສະໄໝ ເລັ່ງຊົ່ງປາວ

 

 

13

ທ່ານ ຈຳປາທອງ ວົງເດືອນ

 

 

 

 

   
© Laos News Agency