Login Form  

   

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 09 ​ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 09 ທ່ານ
 ເລືອກເອົາ 06 ທ່ານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີ 06 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ບຸນຕົ້ນ ຈັນທະພອນ
2. ທ່ານ ນາງ ວັນເພັງ ແກ້ວນະຄອນ
3. ທ່ານ ພັນໂທ ວັນທອນ ສອນທະວົງ
4. ທ່ານ ວິໄລສຸກ ພີມມະສອນ
5. ທ່ານ ດຣ. ໄມສີ ວຽງວິໄລ
6. ທ່ານ ນາງ ແສງຄຳ ຊົ່ງຊະນະ

 

1

ທ່ານ ບຸນຕົ້ນ ຈັນທະພອນ

 

 

2

ທ່ານ ນາງ ວັນເພັງ ແກ້ວນະຄອນ

 

 

3

ທ່ານ ນາງ ແສງຄຳ ຊົ່ງຊະນະ

 

 

4

ທ່ານ ດຣ. ເຟືອງສີ ເລົ່າຝູງ

 

 

5

ທ່ານ ພັນໂທ ວັນທອນ ສອນທະວົງ

 

 

6

ທ່ານ ວິໄລສຸກ ພີມມະສອນ

 

 

7

ທ່ານ ບຸນຄົງ ດວງພະວັນ

 

 

8

ທ່ານ ດຣ. ໄມສີ ວຽງວິໄລ

 

 

9

ທ່ານ ພູຄຳ ດວງພະຈັນ

 

 

 

 

   
© Laos News Agency